Thứ Hai, Tháng Ba 1, 2021
Quảng cáo

Domain

Tên miền là tên gọi đại diện cho một tài nguyên mạng, thông thường là một website, được thể hiện bằng các ký tự hoặc chữ số trong bảng chữ cái thay vì địa chỉ IP của máy chủ, mục đích là để người sử dụng dễ dàng truy cập tài nguyên mạng đó và đại diện cho mục đích, thương hiệu của chủ sở hữu website. Tên miền là duy nhất và nó được cấp phát cho chủ thể nào hoàn tất việc đăng ký trước.

ĐỌC NHIỀU